עוגן לחיפה

בית ספרנו נבחר להשתתף בתוכנית יחודית .

מטרת התוכנית "עוגן לחיפה"  היא קירוב לבבות בין נמל חיפה ובין הקהילה.

במסגרת התוכנית לומדת שכבת תלמידי כיתות ד' על נמל חיפה. התלמידים לומדים וילמדו במסגרת הכיתתית וכן ביקרו בנמל חיפה.

בתום התוכנית יערך הפנינג חגיגי בו יקחו חלק כל בתי הספר בהם פעלה התוכנית.

עד היום למדו התלמידים על מטרתו של הנמל, האזורים השונים בו, הציוד הפועל באזור הנמל וכן שיחקו במשחק טריוויה חווייתי בנושא.

למטרות קידום ועידוד פרויקט זה בבית ספר נבחרו  נציגים מכל כיתה.

מטרתם של נציגים אלה, המכונים "שגרירים" היא להפיץ את המידע לכלל קהילת בית הספר בדרכים שונות. שניים מבין השגרירים יעברו בכיתות הלימוד ויציגו את מצגת "נמל חיפה" ויספרו לשכבות השונות, ב'-ו' על נמל חיפה, תפקידו ותרומתו לעיר וכן מידע על התוכנית ועל הנעשה במפגשים. תפקיד השגרירים האחרים לדאוג ללוח הבית ספרי הקיים, לעדכן את אתר האינטרנט, לאסוף כתיבות הקשורות לנושא למטרת פרסום בעיתון בית הספר וכן לדאוג לתמונות לתחרות בנושא: "צילומי נמל חיפה".

במפגשים הבאים נלמד על "הטוב והרע בנמל" ונעסוק בסוגיות הקשורות לאיכות הסביבה.

כניסה למערכת