פרטי בית הספר ומפת הגעה

מנהלת בית הספר:
גב' גלי אביר-גיל
galiabirgil@gmail.com

כתובת:
רחוב זלמן ארן 43
קרית חיים

טלפון: 04-8731814
פקס: 04-8703314

סמל בית הספר: 310458

דואר אלקטרוני  ביה"ס:

bsgordon43@gmail.com

 

כניסה למערכת