מערכת קהילתית רב תחומית – ביה"ס  א.ד. גורדון 

שנה"ל תשע"ט  2018-2019

אורות בית הספר דולקים אל תוך הלילה ומאירים את חיי הקהילה 

בפעילות תוססת חיה ופעילה

                                                       

כניסה למערכת