למידה מבוססת פרויקטים מתייחסת לתלמידים המעצבים, מתכננים ומבצעים פרויקט מורחב, בתהליך מבוסס חקר,

המוביל ליצירת תוצר המוצג בפני קהל.

הלמידה כוללת מספר שלבים:

  1. הקניית מושגי יסוד הקשורים בנושא, לכל ילדי הכתה.
  2.  בחירת תת נושא/ עניין בו התלמידים רוצים להתמחות.
  3.  התלמידים במסגרת קבוצתית חוקרים את התחום שבחרו, והופכים למומחים בתחומם.
  4.  תלמידים מלמדים עמיתים, שיתוף בידע הנרכש.
  5. התלמידים מכינים תוצר המציג ומפיץ את המידע שרכשו לקהל. באמצעות: פוסטר, סרטון, מצגת, דגם, משחק…

למה P.B.L?

זו למידה המאפשרת ביטוי לחוזקות ולייחודיות של כל ילד,למידה המפתחת אצל הלומד את היכולת ל"טפל" במידע הרב אליו הוא חשוף: מיון מידע, עיבוד מידע, מיזוג מידע והצגתו בדרכים מגוונות,למידה המאפשרת הנחלת ערכים חברתיים: יכולת לעבוד בצוות, לשתף פעולה ולקיים שיח מכבד. למידה מתוך עניין, למידה הרלוונטית ללומד, למידה המאפשרת פיתוח וטיפוח מיומנויות מחשב: הכנת מצגות, חידונים אינטראקטיביים, ניתוח נתונים בעזרת אקסל…

כניסה למערכת