PBL שכבת ג' - השכונה שלי

כחלק מתהליך החשיפה למדו התלמידים על שכונת קרית חיים, ההיסטוריה, שמות הרחובות, מבני ציבור מרכזיים ועוד.

בשלב ההתמחות יצאו לחקור את האתרים, לנסח שאלון, לערוך ראיון, לערוך תצפית, לעבד את הנתונים, לייצג אותם

בטבלאות ובגרפים ולהסיק מסקנות.

ביום שישי 15.3 נערך אירוע השיא :

התלמידים פתחו בשיר שנכתב על קרית חיים, המחנכות הסבירו על התהליך, כל קבוצת תלמידים הציגה את האתר שעליו חקרה. הקהל התבקש להיות קשוב כי יצטרך את המידע בהמשך…

סרטון מסכם עם תמונות של כל הקבוצות מהאתרים השונים כשברקע מתנגן השיר "שכונת חיים".

בשלב הבא הילדים וההורים התחלקו לקבוצות ויצאו למשחק חפש את המטמון (טרז'ראיט) ברחבי בית הספר. כל תחנה במשחק מייצגת אתר עליו חקרו התלמידים. בכל תחנה התבקשו המשתתפים לענות על 3 שאלות על המקום כדי שיוכלו להתקדם.

ולקינוח משחק מסכם הורים וילדים במגרש הגדול.

ה- PBL – הזה בהחלט מעגן בתוכו את החדשנות החינוכית של למידה בנבחרות עם מורה מנחה, חדשנות טכנולוגית ואת חיזוק תחושת השייכות של התלמידים לשכונה ובית הספר.

המשובים מהצוות, ההורים הרבים שהגיעו והתלמידים פשוט נהדרים- למידה, הנאה, חדשנות, פעלתנות, גיבוש, חיבור לשכונה ועוד…

תודה גדולה ללבנה על הובלת ה-PBL בצורה רצינית ומקצועית. 

תודה למחנכות עפרה ומלי– הילדים התנהגו למופת לאורך כל המפגש והלמידה, שיתפו פעולה, גילו התלהבות ועניין !

תודה לצוות המנחה הנוסף, רעיה, רעות, סיגל, הרב שמואל ואפרת.

כניסה למערכת