אירוע שיא בגורדון, למידה מבוססת פרויקטים בנושא סימטריה. 

הורים ותלמידים ביקרו  בתערוכה מפעילה אותה הכינו תלמידי כיתות ד' ,  

המלמדת ומשקפת את תפקיד הסימטריה בעולמנו. 

היה זה יום מרגש ומשמעותי בבית הספר.

כניסה למערכת