פינת החברות

כחלק מפרויקט "פינת החברות" בנו קבוצת אמירים משכבת ו', בהובלת מיכל, הרכזת החברתית -ספסל אקולוגי בשיתוף המורות האהובות מלי וזהבה (הפנסיונריות החדשות). הילדים עמלו לאורך כל היום ובנו ספסל לתפארת אשר ישמש את תלמידי בית הספר בהפסקות.
תודה רבה לכל העוסקים במלאכה!!!

כניסה למערכת