ערבות הדדית

טקס בנושא השנתי- ערבות הדדית ובנושא אהרון דוד גורדון. תודה לכיתה ה1 למחנכת אילנית,
לאלה על השירים המדהימים ולאורנה על התפאורה.
היה טקס מלמד, מעניין ומשמעותי.

כניסה למערכת