חוגגים עם החוגים

סיכום מחצית במערכת הקהילתית הרב תחומית.
קרנבל של שמחה וכישרונות!                                                                                                                                                                                                תודה לטלי הרכזת הקהילתית על העשייה הברוכה ולמדריכי החוגים.

כניסה למערכת