שוק קרא תן

ספרים רבותיי ספרים-
שוק "קרא- תן"! בגורדון
זוהי כבר מסורת!
תודה לטלי הרכזת הקהילתית, למיכל הרכזת החברתית ולמועצת התלמידים על היוזמה הברוכה. 

כניסה למערכת