בוקר מרגש במרכז היום שילה.
האזרחים הוותיקים של ק.חיים בפעילות שתילה עם תלמידי גורדון- תלמידי המועצה הירוקה.
שותלים את עץ האושר, להמשך חיים טובים ומאושרים!
תודה לכל השותפים טלי הרכזת הקהילתית, אהוד מהמלל- ולמורה רעיה כהן על הובלת משתלת גורדון , רוחב הלב והנתינה !
ט"ו בשבט שמח!

כניסה למערכת