השבת במשפחה שלי PBL שכבת ב'
כחלק מפרויקט החקר
ערכה השכבה ניסוי תסיסת שמרים,
קלעו ואפו חלות לשבת💕💕
היה חוויתי, מחכים וטעים…🙌🏻

כניסה למערכת