תהלוכה ססגונית לפתיחת חודש אדר נערכה היום בבית הספר… 

כיתות א לבשו אביזרי פורים, התאפרו ויצאו בשירים וריקודים לביקור בכל הכיתות ועשו שמח כי מ"שנכנס אדר מרבין בשמחה".

כניסה למערכת