מועצת תלמידים תשפ"א

יום חמישי, יום מרגש לדמוקרטיה בגורדון. הילדים לקחו חלק חשוב ומשמעותי בתהליך, הפעילו שיקול דעת ובחרו את הנציגים הראויים.

 תודה למועצה היוצאת ודרך צלחה לזו הנכנסת. 

לסרטון ההכרזה: https://drive.google.com/file/d/1Te31J-xSA0FSbZtqFuDzIgSLQjUVLOvp/view

סרטון – מועצת תלמידים – נא להכיר  

 

כניסה למערכת