התרגשות גדולה בגורדון, תלמידי כיתות ה'-ו', הגיעו למפגש חברתי בחצר בית הספר.
התלמידים שיחקו במשחקי חברה וחצר, שוחחו במעגלי שיח, קבלו ברכה אישית מתלמידי בית הספר הצעירים ומתנה.
היה זה יום של חגיגה, מחכים ומצפים למפגש הבא…
כניסה למערכת