החצר החדשה שלנו...

ממשיכים להתחדש ב״גורדון״
החצר החדשה שלנו – תודה גדולה לעיריית חיפה !
איזה כיף לנו!!!
כניסה למערכת