קישור למפגש זום

Meeting ID: 693 318 9843
Passcode: 222555

כניסה למערכת