בשיעורי העשרה מתמטית, שיעור חוץ כיתתי עם המורה אדווה, תלמידי כתה א' לומדים מושגים מתמטיים, מונים, מעצבים ספרות, ופותרים תרגילי חשבון. אלופים ! 🌳🍂

כניסה למערכת