מועצת התלמידים לשנת תשפ"ב:
יו"ר המועצה- גל הירש
חברי המועצה- רפאל כהן, מעיין מלכה קליימן, איתמר כהן, גלי רייזמן, רומי נחמני, ליאל לטניק, סהר נתיב, נועם פרדיס, גאיה כהן, עמית סטרמברג, טל הירש, גל צור ואיתמר סטרמברג.
כל הכבוד לכולם!
שנה פורייה ומלאת עשייה תוך אחריות, מסירות וכבוד כלפי הזולת.
כניסה למערכת